🔴BQP – Bộ.CA tung 30.000 chiến sĩ bao vây núi Mẫu Sơn truy bắt Nguyễn Xuân Thành SÁTHẠI Trần Đức Đô

🔴BQP – Bộ.CA tung 30.000 chiến sĩ bao vây núi Mẫu Sơn truy bắt Nguyễn Xuân Thành SÁTHẠI Trần Đức Đô


^^1
🔴 #vietnam, #tranduco, #army, #camranh, #China, #news, #China, #China, #Cambodge, #hunsen, #Prime Ministry Hunsen, #East Sea, #Biendong, #North Korea, #current news , # tin nhanh, # news24h, #current, #news, #new news, #east sea, #biendong, #vietnam, #hunsen, #rainy, #flood, #flood, #penhlevien, #tapen Binh, #buicaokhanh, #intelligencehoanam, #portcaminh, #ham #army, #phulam, #cross, 🔴.
^^2

Share