🔴RÙNG RỢN: VN YÊU CẦU NGỪNG BẮN 24H ĐỂ TQ RA VỚT/XÁC LÍNH.CHẾT/QUÁ NHIỀU 25 NƯỚC THEO TQ RA NHẬN/XÁC

🔴RÙNG RỢN: VN YÊU CẦU NGỪNG BẮN 24H ĐỂ TQ RA VỚT/XÁC LÍNH.CHẾT/QUÁ NHIỀU 25 NƯỚC THEO TQ RA NHẬN/XÁC


^^1
Cảm ơn các bạn đã theo dõi thời sự Biển Đông và quốc tế trên TV NGAY HÔM NAY. * Đăng ký ủng hộ tại: * ……………………………. # tin biển # biển đông wave # news24h #admonition #pain ## vietnam, #Chine, #news news, #hot news, # news24h, #news, #tinnhanh, #new news,….
^^2

Share