ALL IN ONE " Thế Giới Otome Game Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng " | Tóm Tắt Anime

ALL IN ONE " Thế Giới Otome Game Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng " | Tóm Tắt Anime


^^1
● Tóm tắt Anime: Otome World Game Trapped in Otome Game Sekai Dating Simulator ● Like và Subscribe nếu bạn thích. Nếu chúng tôi vi phạm bản quyền hình ảnh và âm thanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua gmail: tenysempai@gmail.com Chúng tôi sẽ gỡ bỏ mọi thứ. Cảm ơn mọi người! ————————————————– – ————————————————- – ——— ● Kênh tóm tắt thứ 2: ● Kênh khác của tôi trên AMV: ● Facebook: ● Instagram: ———————- – ———————————————— – – ——————————————– Mọi vấn đề liên quan đến vi phạm về chính sách và luật pháp, bản quyền hoặc nguyên tắc cộng đồng, vui lòng liên hệ với tôi tại: tenysempai@gmail.com ————————– ——— —————- ————- —————- ————– Tất cả âm nhạc, hình ảnh, video và âm thanh xuất hiện trong video này đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng ————– ———————— ————- —————- ——— ———— ——– ● Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền, theo Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976, tác giả “sử dụng bình đẳng table ”được phép cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp lý là việc sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm theo cách khác. Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân giúp cân bằng số dư có lợi cho việc sử dụng hợp pháp. ➤ Bản quyền thuộc về Teny Sempai ➤ Không khôi phục video.
^^2

Share