PHÁP SƯ GANNGSTER TẬP ĐẶC BIỆT [TẬP 100] Trận Chiến Đặc Biệt

PHÁP SƯ GANNGSTER TẬP ĐẶC BIỆT [TẬP 100] Trận Chiến Đặc Biệt


^^1
Sorcerer Gangster Episode 100: Đây là tập mà Sorcerer và đồng đội mất nhiều thời gian + công sức + tiền bạc + chất xám nhất.
^^2

Share