Top 7 Bộ Phim Hay Nhất Do Nam Diễn Viên Thái Lan "Toy Pathompong" Đóng Chính

Top 7 Bộ Phim Hay Nhất Do Nam Diễn Viên Thái Lan "Toy Pathompong" Đóng Chính


^^1
Toy Pathompong (sinh ngày 27 tháng 7 năm 1995) là một diễn viên và người mẫu Thái Lan. Anh được biết đến qua vai Mơ – Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Hiện là diễn viên GMMTV. Dưới đây là những bộ phim mà anh ấy đã tham gia! #ToyPathompong #SanPhimHay.
^^2

Share